0212 325 50 50

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Yazı Boyutu

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Sigortalının, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık hizmetleri için ödeyeceği fark ücretlerini ürün özel ve genel şartları kapsamında karşılayan bir poliçedir. SGK ile anlaşmalı olan kurumların aynı zamanda sigorta poliçesini tanzim eden sigorta şirketi ile bu ürüne özel anlaşması olması gerekmektedir.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını TC vatandaşı olup, SGK tarafından kapsam altında olan 0 - 59 yaş arasındaki kişiler alabilir.

Özel Sağlık Sigortası
Sağlık sigortası kişilerin, tıbbi yardım, tedavi ve ilaç harcamalarına karşı teminat veren sigorta türüdür. Sigorta şirketlerinin tıbbi danışmanlarının onayı olmak kaydıyla, sigortalının, ameliyat, uzun veya kısa süreli tedaviler, ameliyat veya tedaviye bağlı ilaç giderleri gibi tüm harcamaları, azami limitlerle tam veya muafiyet olarak karşılanmaktadır. Sigorta şirketlerinin uygulamalarında farklılıklar olmakla birlikte, periyodik olarak yapılan sağlık kontrolleri, herhangi bir tıbbi nedeni olmaksızın ve buna benzer harcamalar, genel olarak teminat harici tutulmaktadır.
Özel Sağlık Sigortalarının başlıca iki ana teminatı vardır. Bunlardan ilki  “Yatarak Tedavi Teminatı” ikincisi ise “Ayakta Tedavi Teminatıdır”. 
Yatarak Tedavi Teminatı, ameliyatlı ya da ameliyatsız hastanede yatarak yapılan tedaviler için hastaneye yatış çıkış dönemi içindeki, doktor, ameliyathane, asistan, anestezi, gerekli ve zorunlu diğer tıbbi hizmetlere ait sigortalının hastanede tedavi gördüğü süre içerisinde oluşacak giderler ile yoğun bakım ve ambulans giderlerini karşılar.
Ayakta Tedavi Teminatı ise doktor muayene, teşhis yöntemleri (MR, tomografi ve laboratuar tetkikleri gibi), küçük müdahalelerin girdiği ayakta tedaviler ve ilaç giderlerini kapsamaktadır.
 
Sağlık Sigortası ile iligli daha fazla bilgi için Sağlık Sigortası Genel Şartlarını inceleyebilirsiniz.
 

 

Çözüm Ortaklarımız

Sektörde 17. Yılımızı Sizlerle Birlikte Kutlamaktan Gurur Duyuyoruz