ANINDA TEKLİF AL

Size özel teklif hazırlayabilmemiz için hizmetinizi berlirleyip formu eksiksiz doldurunuz...

 • 0212 325 50 50

  Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir ?

  Yazı Boyutu

  Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir ?

  Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir?

  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kapsama alınmayan, kapsama alındığı halde kısmen karşılanan, başka bir ifadeyle kişinin kendisi tarafından ilave ücret ödemesi yapılan ya da bireylerin daha yüksek standartlarda sağlık hizmeti talep ettiği durumlarda devreye giren özel sağlık sigortası türüdür. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na (TSS) ilk olarak 5510 sayılı Kanunu’nun 98’inci maddesinde yer verilmiştir.

  İlgili maddede “Yıllık veya daha uzun süreli tamamlayıcı veya destekleyici özel sağlık sigortalarına ilişkin usul ve esaslar Kurumun uygun görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir” ve “Bu kanun gereğince sağlık hizmetlerinden yararlananların ödemekle yükümlü oldukları katılım payları, özel sigorta şirketleri tarafından teminat veya ödeme konusu yapılamaz” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

  Daha sonra, SGK’nın 2012/25 sayılı Genelgesi ile “Tamamlayıcı veya Destekleyici Sağlık Sigortası” ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

  Ayrıca, 23 Ekim 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği’nin 18’inci maddesinde de konuyla ilgili düzenlemeye gidilmiştir.


  Tamamlayıcı sağlık sigortası hangi ödemeleri kapsamaktadır?

  TSS kapsamında aşağıda belirtilen ödemeler sigorta poliçesine konu edilebilmektedir.

  • SGK tarafından finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetlerine ait bedeller,

  • İlave (fark) ücret tutarları,

  • Otelcilik ücreti gibi hastadan alınabilecek tutarlar,

  • Sağlık hizmet sunucusu ile sigorta şirketi arasında yapılabilecek anlaşmaya göre,

  • Sağlık Uygulama Tebliği fiyatları üzerinde kalan tutarlar

  Bu çerçevede; şu andaki uygulamada TSS kapsamında genel olarak aşağıdaki tabloda belirtilen giderler karşılanmaktadır.

  Çözüm Ortaklarımız

  Sektörde 17. Yılımızı Sizlerle Birlikte Kutlamaktan Gurur Duyuyoruz